ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Rodzina w Centrum  zaprasza na

IV Marsz dla Życia i Rodziny w Kutnie, który odbędzie się

w niedzielę 11 czerwca 2017r.

O 1000 będzie odprawiona Msza Święta w kościele p. w. Św. Wawrzyńca w Kutnie.

Ok. 1100 rozpoczniemy przemarsz spod kościoła na Plac Piłsudskiego, gdzie posłuchamy utworów muzycznych w wykonaniu scholi dziecięcej i miło spędzimy czas wśród wielu atrakcji.

Szczegóły na stronie internetowej  www.marsz.kutno.pl

 

KONKURS

Regulamin konkursu profilaktycznego

„Postaw na zdrowy styl życia”

Pod patronatem Prezydenta Miasta Kutno

 – konkurs dla uczniów klas I-III

Cele konkursu:

1.Promocja zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej;
2.Zwrócenie uwagi społeczeństwa na wpływ zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie;
3.Zachęcanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do zdrowego stylu życia;
4.Rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności plastycznych, kreatywności dzieci i młodzieży oraz prezentacja ich twórczości.

Zasady konkursu:

1.Termin konkursu:  18.05.2017r. do 01.06.2017r.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.

  1. Prace powinny również zawierać hasło, nawiązujące do treści pracy i tematyki konkursu.
    4.Technika i forma pracy: rysunek (kredki ołówkowe, świecowe, pastele itp.), malarstwo (farby wodne – akwarele, plakatowe itp. ), kolaż (za wyjątkiem: plasteliny, modeliny, materiałów sypkich); prace na papierze, nieprzestrzenne (płaskie).
    5.Format pracy: nie mniejszy niż A4 (210 mm × 297 mm) i nie większy niż A2 (420 mm × 594 mm).
    • Prace na konkurs muszą być pracami własnymi, nie mogą być dotychczas publikowane i przedstawiane w innych konkursach.
    • Pracę konkursową należy na odwrocie czytelnie opisać, podając: imię i nazwisko autora
  • Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na prezentowanie prac na stronie internetowej szkoły wraz z listą zwycięzców.

Prace plastyczne należy dostarczyć p. Dominice  Wielgosz – opiekunowi samorządu do dnia 1 czerwca 2017r.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 8 CZERWCA odbędzie się ZEBRANIE Z RODZICAMI

KLAS 1 – 6

w sali gimnastycznej o godz. 16:00

a następnie w poszczególnych salach.

Zapraszamy!!!!!!!!

REKRUTACJA

Rusza REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 1 – do pobrania

Załącznik nr 1 wniosek do kl. I


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

                W PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W KUTNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.02.2017

Do 31.03.2017

Od 11.05.2017

Do 12.06.2017

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03-05.04.2017

13-14.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2017

16.06.2017

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04-05.05.2017

20.06 – 29.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.05.2017

28.08.2017

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Lp.

Kryteria

Sposób dokumentacji

Punkty

1.

Dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki

 

Nie wymaga dokumentacji

 

3pkt

2.

Dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek im. Dzieciątka Jezus w Kutnie.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

3pkt

3.

Dziecko zamieszkuje na terenie Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Nie wymaga dokumentacji

3pkt

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej „3+”

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata

1pkt

5.

 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

1pkt

6.

Dziecko z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

1pkt

KONTO SZKOLNE

Drodzy Rodzice !!!

Od listopada 2016 r.będzie możliwość opłat za ksero, obiady i gimnastykę korekcyjną na konto szkoły.

NOWY NUMER KONTA:  34 1020 3440 0000 7602 0212 0806

Tytuł wpłat: OPŁATA – PASKI (dany miesiąc) imię i nazwisko dziecka