28 KWIETNIA 2017 - piątek
 

UWAGA!!!!!!!!

Dnia 28 kwietnia – nie ma zajęć dydaktycznych

ALE

tego dnia spotykamy sie o 9:30 w szkole a następnie idziemy na Mszę Świętą na godzinę 10:00.

Po Mszy dzieci, wracają do domu:

  • same jeśli maja zgodę na samodzielny powrót do domu,
  • z rodzicem lub opiekunem bez zgody na samodzielny powrót do domu. 

Historia Nawiedzenia Obrazu 

http://www.jasnagora.pl/392,390,artykul,Historia.aspx

1 % PODATKU
 

Nie trzeba nic wpłacać! Wystarczy tylko zdecydować gdzie ma trafić 1% Państwa podatku (Waszej rodziny, przyjaciół). Prosimy o przekazanie 1% na naszą szkołę, bo to zaprocentuje!

Wypełniając formularz PIT należy wpisać:

KRS: 0000270261

oraz poniższy cel szczegółowy:

KSP w Kutnie 6411

REKRUTACJA

Rusza REKRUTACJA na rok szkolny 2017/2018.

https://www.google.pl/searchq=rekrutacja&espv=2&biw=1517&bih=735&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinzO_TMPSAhXDPxQKHRKKAqYQ_AUIBigB#imgdii=J15MhXCYYp543M:&imgrc=G-nCb627g-b22M: – źródło 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 1 – do pobrania

Załącznik nr 1 wniosek do kl. I


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

                W PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

W KUTNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.02.2017

Do 31.03.2017

Od 11.05.2017

Do 12.06.2017

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03-05.04.2017

13-14.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

10.04.2017

16.06.2017

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.04-05.05.2017

20.06 – 29.06.2017

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

08.05.2017

28.08.2017

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Lp.

Kryteria

Sposób dokumentacji

Punkty

1.

Dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki

 

Nie wymaga dokumentacji

 

3pkt

2.

Dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek im. Dzieciątka Jezus w Kutnie.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

3pkt

3.

Dziecko zamieszkuje na terenie Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Nie wymaga dokumentacji

3pkt

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej „3+”

Oświadczenie  o wielodzietności rodziny kandydata

1pkt

5.

 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

1pkt

6.

Dziecko z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

1pkt

KONTO SZKOLNE

Drodzy Rodzice !!!

Od listopada 2016 r.będzie możliwość opłat za ksero, obiady i gimnastykę korekcyjną na konto szkoły.

NOWY NUMER KONTA:  34 1020 3440 0000 7602 0212 0806

Tytuł wpłat: OPŁATA – PASKI (dany miesiąc) imię i nazwisko dziecka