INFORMACJA

 16, 21 i 22 czerwca są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych,

oznacza to, że w tych dniach nie ma lekcji.

Zakończenie roku 23 czerwca.

Msza Święta o godz. 8:00.

Spotkanie w sali gimnastycznej 9:00.

Zapraszamy !!! 

KONTO SZKOLNE

Drodzy Rodzice !!!

Od listopada 2016 r.będzie możliwość opłat za ksero, obiady i gimnastykę korekcyjną na konto szkoły.

NOWY NUMER KONTA:  34 1020 3440 0000 7602 0212 0806

Tytuł wpłat: OPŁATA – PASKI (dany miesiąc) imię i nazwisko dziecka